Skip to main

Zoek in woordenlijst

Content taal

Woordenlijst informatie


Titel

ABDL thesaurus

Beschrijving

De Algemene Begrippen- en Definitielijst (ABDL) bevat een overzicht van begrippen of concepten met hun eigenschappen (definities, synoniemen, afkortingen, vertalingen) en onderlinge relaties, die worden gebruikt binnen, of relevant zijn voor verschillende processen en domeinen van Rijkswaterstaat en haar ketenpartners. De primaire focus van de ABDL ligt daarbij op de processen Aanleg, Onderhoud en Assetmanagement (AOA). Inmiddels is ook een groeiend aantal begrippen opgenomen, afkomstig uit andere RWS processen en domeinen, die een raakvlak met AOA hebben.

Uitgever

Rijkswaterstaat

Laatst gewijzigd

maandag 18 september 2023 00:00:00

URI

http://www.rws.nl/abdl#ONT-0000

Aantal bronnen per type

TypeAantal

Aantal termen per taal

Taal Voorkeurstermen Alternatieve termen Zoekterm